Date: septembrie 27th, 2011

Programe europene

programe europene
programe europene

Incepand cu data de 01.04.2010 Business One s.r.l. ofera un nou tip de serviciu – asistenta tehnica pentru accesarea de programe europene cu finantari nerambursabile.

Societatea noastra a reusit sa formeze o echipa de specialisti redutabili cu o vasta experienta in accesarea de fonduri europene, experienta de care va veti convinge de la prima intalnire cu noi.

Periodic va vom face cunoscute ultimile informatii legate de oportunitatile privind finantarile nerambursabile.

Astfel va informam ca,

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a anuntat termenul la care incep inscrierile on line  pentru Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finanţare      – START  –

Prima zi de înscriere : 09.04.2010, ora 9.00

Obiectivul „Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START”, il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Bugetul Programului

Bugetul Programului pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru anul 2010 este de 6.000.000 lei.

Beneficiari eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice si societati comerciale (microintreprinderi).

Activitati eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:

a) Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent, subgrupa 2.1, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare );

b) Aparate si instalatii de masura, control si reglare (subgrupa 2.2 conform Hotararii Guvernului nr.  2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare );

c) Mijloace de transport auto pentru marfuri (subclasa 2.3.2.2 conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare );

d)Licenţe, brevete, marci, francize, etichetare ecologica;

e)Taxe pentru infiintare societate comerciala la Registrul Comertului (doar pentru aplicanţi persoane fizice);

f)Achizitionarea de tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, monitor, imprimanta, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfasurarii activitatii);

g) Achiziţionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa fi avut destinaţie locativa;

Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate pentru activitati de productie/ de servicii;

Tipul de ajutor financiar

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.

Pentru detalii suplimentare precum si pentru eventuale solicitari de asitenta pentru realizarea unor astfel de proiecte va rugam sa va adresati societatii noastre.

Read more

Profitul reinvestit

profitul reinvestit
profitul reinvestit

SCUTIREA DE IMPOZIT A PROFITULUI REINVESTIT

1.Obligaţii pentru contribuabili pentru a beneficia de scutirea de impozit pe profit

Contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit a profitului reinvestit au obligaţia de a pastra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se datoreaza majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.

In cazul in care, ca urmare a aplicarii scutirii, impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim.
Contribuabilii care aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit nu mai pot beneficia de sumele reprezentand sprijinul pentru IMM-uri care se stabilesc în corelare cu investitiile efectuate de acestea in active de natura echipamentelor tehnologice (masini, unelte si instalatii), computere si echipamente periferice ale acestora, precum si investitiile in imobilizari necorporale (brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare, cheltuieli de dezvoltare) potrivit prevederilor legale privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplica pentru activele considerate noi, in sensul ca nu au fost utilizate anterior achizitiei.

In perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009, scutirea se acorda pentru profitul contabil obtinut si investit in aceasta perioada in productia si/sau achizitia de masini, utilaje si instalatii de lucru.

Valoarea fiscala (in functie de care se calculeaza amortizarea fiscala) a masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit, se determina astfel:

Valoarea fiscală = Valoarea de productie si/sau de achizitie – Suma pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit

2.Aspecte procedurale – in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.

In cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care devin platitori de impozit pe profit in cursul anului prin realizarea de venituri mai mari de 100.000 euro, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate, produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

Legea scuteste de impozitare profitul reinvestit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 “Echipamente tehnologice” (cuprinde echipamentele tehnologice din 28 de ramuri economice 2.1.1-2.1.28) din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile.
Profitul reinvestit reprezintă profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei.

Pentru anul 2009, profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii este cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.

Read more