Tag: rambursare TVA

Rambursare TVA

rambursare tva
rambursare tva

Rambursarea TVA pentru importuri si achizitii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene

BUSINESS ONE S.R.L. Bacau  aduce la cunostinta  dumneavoastra ca persoanele impozabile stabilite in Romania  pot beneficia de rambursare TVA achitata pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene.

Bunurile si serviciile care fac obiectul rambursarii TVA:


Procedura se aplica cererilor de rambursare depuse de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitata de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile prestate in beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.

Bunurile si serviciile achizitionate pentru care se poate solicita rambursarea TVA sunt : combustibil, inchiriere de mijloace de transport, cheltuieli legate de mijloacele de transport, taxe rutiere de acces si taxa de utilizare a drumurilor, cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public), cazare, servicii de catering si restaurant, acces la targuri si expozitii, alte bunuri livrate si servicii prestate.
Contribuabilii platitori de TVA, stabiliti in Romania, care efectueaza importuri si achizitii de bunuri/ servicii in alt stat membru al Uniunii Europene au posibilitatea solicitarii rambursarii taxei pe valoarea adaugata achitata in acel stat, printr-o cerere, depusa electronic la organul fiscal competent din Romania pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.

                Organul fiscal din Romania va transmite cererea tot electronic statului membru de rambursare, iar solicitantului ii va trimite de indata o confirmare electronica de primire a cererii.

Cererea se considera ca a fost depusa in conditiile in care solicitantul a furnizat toate informatiile/documentele cerute.

Pentru a fi eligibila pentru rambursare, o persoana impozabila stabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere a TVA-ului in Romania. In cazul in care o persoana impozabila efectueaza in Romania atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabila care corespunde operatiunilor cu drept de deducere.

Care este perioada de rambursare

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza insa o perioada mai mica de 3 luni, in cazul in care acestea reprezinta perioada ramasa pană la sfarsitul anului calendaristic. In cazul in care cererea de rambursare vizează o perioada mai mica de un an calendaristic dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicita o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare. In cazul in care cererea de rambursare se refera la o perioada de rambursare de un an calendaristic sau la perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 de euro sau echivalentul acestei sume in moneda naţionala a statului de rambursare.

Important!

Organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea statului membru de rambursare in cazul in care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se incadreaza in oricare dintre situatiile: nu este persoana impozabila in sensul TVA; efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii care sunt scutite de TVA fara drept de deducere; beneficiaza de scutirea pentru intreprinderi mici.

Pentru depunerea cererii este necesara semnatura electronica obtinuta in baza unui Cerificat digital calificat, potrivit procedurii afisate pe portalul ANAF.

Conform listei de preferinte a statelor membre, se vor atasa copii de pe facturi/documente de import in cazul in care:

  • baza de impozitare de pe o factura/un document de import este de cel putin 1.000 euro sau echivalentul in moneda nationala;
  • baza de impozitare de pe o factura/un document de import este de cel putin 250 euro sau echivalentul in moneda nationala, daca factura/documentul de import se refera la combustibil.

BUSINESS ONE S.R.L. Bacau poate facilita, la solicitarea dumneavoastra expresa, in conditiile in care indepliniti criteriile de eligibilitate, rambursarea TVA achitata pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru informatii suplimentare referitor la conditii, tarife, va  rugam sa ne contactati.

 

Read more