Servicii

CONTABILITATE

Business One este specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor,      datoriilor si capitalurilor proprii,    precum si a rezultatelor obtinute din   activitatea persoanelor juridice si   fizice.

Business One asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia    financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale dumneavoastra, cat si in relatiile cu, creditorii      financiari si comerciali, clienti, institutiile publice si alti utilizatori.

Business One asigura completarea si inregistrarea declaratiilor fiscale, bilanturilor contabile, la termenul scadent.

Business One asigura completarea si inregistrarea  contractelor de munca a altor documente de munca, in termenul legal, conform Codului Muncii.

Business One va reprezinta in orice problema legata de Fisc, Garda Financiara, alte institutii ale statului.

EXPERTIZA

Business One cerceteaza modul in care sunt reflectate in documente si in evidenta tehnic-operativa si contabila anumite fapte, imprejurari, situatii, etc. de natura financiar-contabil.

Business One poate avea misiunea de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent     economic in scopul de a furniza     partilor interesate datele pentru o echitabila regularizare a situatiei.

CONSULTANTA IN AFACERI

Business One elaboreaza la cerere documentatii de creditare in relatia cu institutiile bancare, serviciul fiind netarifat.

Business One faciliteaza accesul la finantari europene.

Business One informeaza periodic  despre modificari legislative, fiscale, contabile, licitatii publice, serviciu netarifat.

CE OFERIM?

Servicii specializate in:

 • contabilitate nationala si internationala;
 • expertiza contabila;
 • evaluare economica autorizata;
 • resurse umane: contracte de munca, decizii de munca, carti de munca;
 • consultanta in afaceri, specializata pe accesarea fondurilor europene.

DE CE NOI?

Pentru ca tinem cont de:

 • Specificul sezonier al activitatii desfasurate;
 • Optimizare fiscala (profit maxim – impozit minim);
 • Succesul dumneavoastra.

CUM LUCRAM?

 • Pe baza de contract functie de serviciul prestat;
 • Tarifare unica functie de volumul documentelor si sezonalitate, fara alte costuri ;
 • Contabilitatea de gestiune la locul activitatii;
 • Contabilitatea financiara la sediul nostru;
 • Celelalte servicii oferite la sediul nostru sau pe Internet.