Tag: profit

Profitul reinvestit

profitul reinvestit
profitul reinvestit

SCUTIREA DE IMPOZIT A PROFITULUI REINVESTIT

1.Obligaţii pentru contribuabili pentru a beneficia de scutirea de impozit pe profit

Contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit a profitului reinvestit au obligaţia de a pastra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se datoreaza majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.

In cazul in care, ca urmare a aplicarii scutirii, impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim.
Contribuabilii care aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit nu mai pot beneficia de sumele reprezentand sprijinul pentru IMM-uri care se stabilesc în corelare cu investitiile efectuate de acestea in active de natura echipamentelor tehnologice (masini, unelte si instalatii), computere si echipamente periferice ale acestora, precum si investitiile in imobilizari necorporale (brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare, cheltuieli de dezvoltare) potrivit prevederilor legale privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplica pentru activele considerate noi, in sensul ca nu au fost utilizate anterior achizitiei.

In perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009, scutirea se acorda pentru profitul contabil obtinut si investit in aceasta perioada in productia si/sau achizitia de masini, utilaje si instalatii de lucru.

Valoarea fiscala (in functie de care se calculeaza amortizarea fiscala) a masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit, se determina astfel:

Valoarea fiscală = Valoarea de productie si/sau de achizitie – Suma pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit

2.Aspecte procedurale – in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.

In cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care devin platitori de impozit pe profit in cursul anului prin realizarea de venituri mai mari de 100.000 euro, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate, produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

Legea scuteste de impozitare profitul reinvestit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 “Echipamente tehnologice” (cuprinde echipamentele tehnologice din 28 de ramuri economice 2.1.1-2.1.28) din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile.
Profitul reinvestit reprezintă profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei.

Pentru anul 2009, profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii este cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.

Read more