Tag: dobanzi

Dobanzi si penalitati

dobanzi si penalitati
dobanzi si penalitati

Dobanzi si penalitati de intarziere

Incepand cu 1 iulie 2010, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata, contribuabilii vor datora atat dobanzi de intarziere, cat si penalitati de intarziere.

Dobanda de intarziere pentru neachitarea la termenul de scadentaa obligatiilor de plata va fi de la 1 iulie 2010 de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.

Penalitatile de intarziere se stabilesc, in functie de data stingerii obligatiilor fiscale principale, astfel:

  • daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
  • daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, se datoreaza o penalitate de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
  • daca stingerea se realizeaza dupa expirarea celor 90 de zile de mai sus se datoreaza o penalitate de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

Exceptii:

  • nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silita, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei;
  • nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru creantele fiscale nascute anterior si ulterior datei deschiderii procedurii insolventei, după data deschiderii procedurii insolventei.

Important! Pentru creantele fiscale care au scadenta anterior intrarii în vigoare a ordonantei, dobanzile si penalitatile de intarziere incep sa curga de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante, respectiv 1 iulie 2010.

 

Read more